Elektrociepłownia „Väo reservkatlamaja CHP”

  • 21 MWel/67 MWh
  • Tallin, Estonia
  • 2017 Luty 10
Główne wyposażenie
  • Magazyn paliwa — naziemny, z ruchomymi platformami
  • System spalania paliwa — „Saxlund”, palenisko rusztowe z systemami SNCR
  • Kocioł — wytwarzanie pary
  • System produkcji prądu — turbina parowa przeciwprężna „MAN Turbo” z generatorem
  • Urządzenia do generowania dodatkowego ciepła — ekonomizery kondensacyjne dymu (EKD)
  • System oczyszczania dymu — dwupolowe filtry elektrostatyczne

Przeznaczenie obiektu — dostarczanie ciepła do miejskiej sieci ciepłownicze w Tallinie i energii elektrycznej do sieci „Elering” 110 kV przez 5000 godzin w ciągu roku.

MIESZANIE GATUNKÓW PALIWA. 
Zainstalowane w magazynie paliwa ruchome platformy są podzielone na dwie części: 70% przeznaczono na paliwo drzewne, a 30% na torf.

BEZPIECZEŃSTWO. Ze względu na nieprzymarzające dno transportery łańcuchowe mogą być zatrzymane bez rozładowywania.

ŁATWIEJSZE ZARZĄDZENIE.Kotłownia została zaprojektowana tak, aby można było ogrzewać wszystkie trzy kotły naraz lub osobno, tzn. każdy biokocioł posiada osobne systemy usuwania i oczyszczania dymu, usuwania popiołu i zarządzania.

EFEKTYWNOŚĆ. Podłączenie trzech kotłów parowych do jednego turbogeneratora zapewnia stabilną pracę elektrowni przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

NIEDUŻE ZANIECZYSZCZENIE.Zainstalowany system SNCR — zmniejszania emisji NOx — zapewnia emisję do 250 mg/Nm3 NOx do środowiska (przy zawartości tlenu w dymie suchym 6%).