ELEKTROWNIA KOGENERACYJNA W KOWNIE

  • 26 MWh
  • Kowno, Litwa
  • 2018 Marzec 24
Główne wyposażenie
  • Magazyn paliwa — naziemny, z ruchomymi platformami
  • System spalania paliwa — „Saxlund”, palenisko rusztowe z kotłem parowym z rurami wodnymi
  • Urządzenie do generowania dodatkowego ciepła — ekonomizer kondensacyjny dymu (EKD)
  • System oczyszczania dymu — multicyklony
  • .

Przeznaczenie elektrowni — dostarczanie ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Kownie i produkowanie „zielonej” energii elektrycznej przez 8059 godzin w ciągu roku.

NIEDUŻE ZANIECZYSZCZENIE. Zamknięty, automatyczny magazyn biopaliwa z ruchomą podłogą zapewnia niskie zapylenie terenu.

OCHRONA PRZED OSADAMI.Chemiczny system przygotowania wody (dwie linie o wydajności po 3 m3/h z wspólną rezerwą o pojemności 7 m3 przygotowanej wody) zapewnia optymalną pracę kotła parowego i chroni przed osadami.

EKONOMICZNOŚĆ. Turbogenerator produkuje „zieloną” energię elektryczną, pozwalającą zmniejszyć ceny prądu na własne potrzeby i cenę ciepła dla odbiorców ciepła miejskiego i ciepłej wody.

GENEROWANIE DODATKOWEGO CIEPŁA.Ekonomizer kondensacyjny dymu gromadzi resztki ciepła z dymu, które później są dostarczane do scentralizowanej sieci cieplnej.

WYGODNA UTYLIZACJA.Ze względu na efektywność multicyklonów i dodatkowy sprzęt do oczyszczania kondensatu ekonomizera kondensacyjnego dymu nadmiar kondensatu jest usuwany bezpośrednio do ścieków, z zachowaniem odpowiedniego poziomu pH.