Kotłownia z podgrzewaniem wody „Ekopartneris”

  • 17,5 MW
  • Kowno, Litwa
  • 2015 Listopad 18
Główne wyposażenie
  • Magazyn paliwa — wgłębiony, zamknięty, z ruchomymi platformami
  • System spalania paliwa — palenisko rusztowe spalania paliwa „Axis Industries”
  • Kocioł — podgrzewania wody
  • Urządzenia do generowania dodatkowego ciepła — ekonomizer kondensacyjny dymu
  • System oczyszczania dymu — multicyklon i dwupolowy filtr elektrostatyczny

Przeznaczenie obiektu — dostarczanie ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Kownie przez 8000 godzin w ciągu roku i ogrzewanie prawie jednej dziesiątej części miasta.

NISKIE ZAPYLENIE. 
Podziemny magazyn biomasy z wgłębionymi osobnymi sekcjami do różnych rodzajów paliwa. Magazyn typu zamkniętego z podnoszoną bramką pomaga uniknąć przedostania się pyłów biopaliwa do środowiska.

WYGODNE WYŁADOWANIE PALIWA.W magazynie są zamontowane dodatkowe rampy wjazdowe dla transportów przewożących paliwo.

ZAKTUALIZOWANY UKŁAD PALENISKA.Aby uniknąć montowania zewnętrznych rur recyrkulacji powietrza oraz dymu, wentylatory podstawowego powietrza zostały zamontowane pod paleniskiem, natomiast kanały dla podstawowego i wtórego powietrza paleniska oraz rury recyrkulacji dymu są ukryte pod płytką wykończeniową.

EKONOMICZNOŚĆ. Ze względu na możliwość zmiany ustawienia parametrów ekonomizera kondensacyjnego dymu otrzymuje się maksymalną ilość ciepła oraz zmniejsza koszty zużycia prądu.

DODATKOWE OCZYSZCZANIE DYMU. Dym jest oczyszczany w dwóch etapach: za pomocą multicyklonu i filtra elektrostatycznego.

WYGODNA UTYLIZACJA.Dzięki multicyklonowi, efektywności ESF i dodatkowemu sprzętowi do czyszczenia kondensatu ekonomizera kondensacyjnego dymu nie trzeba dbać o utylizację gromadzących się osadów: utrzymanie odpowiedniego poziomu pH pozwala na usuwanie nadmiaru kondensatu bezpośrednio do kanalizacji.