post-title

Spalio 11-ąją „Axis Technologies“ pasirašė statybos rangos sutartį su AB „Panevėžio energija“ dėl Panevėžio elektrinės katilinės rekonstrukcijos. Pagal sutartį įmonė įrengs 8 MW galios biokuru kūrenamo vandens šildymo katilą ir 1,8 MW galios kondensacinį ekonomaizerį su pagalbiniais įrenginiais. Bendra darbų vertė – 3,3 mln. eurų. Projektą įvykdyti planuojama iki kitų metų pabaigos.

Įmonių bendradarbiavimas parsidėjo dar 2000 m. rekonstruojant „Panevėžio energijos“ filialo „Rokiškio šilumos tinklų“ garo katilą, pritaikant jį deginti biokurą. „Axis Technologies“ paslaugas taip pat teikė užsakovo objektuose Zarasuose, Panevėžyje, Noriūnuose, Akademijos miestelyje Kėdainių rajone.

Šį kartą Panevėžio šilumos gamybos ir tiekimo įmonė, siekdama didinti atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą ir mažinti šilumos kainą galutiniam vartotojui, biokuro deginimo įrangą nutarė įdiegti pagrindinėje Panevėžio miesto katilinėje.

„Axis Technologies“ pardavimų vadovo Remigijaus Labunsko nuomone, anksčiau įgyvendintų objektų kokybė, bendrovės specialistų patirtis biokuro srityje, greitas reagavimas garantinės ir vėlesnės priežiūros laikotarpiu ir optimaliai parinkti įrenginiai – pagrindinės priežastys, leidusios laimėti šį „Panevėžio energijos“ konkursą.

AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos gamybos ir tiekimo įmonė Lietuvoje. Jos veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Kupiškio, Pasvalio miestai ir rajonai. Per pastaruosius metus rekonstruotos Rokiškio, Zarasų ir Panevėžio katilinės: sumontuota technologinė įranga, pastatyti nauji katilai. Nuo 2010 m. AB „Panevėžio energijos“ katilinėse biokuro naudojama beveik 3 kartus daugiau, ir dabar jis sudaro daugiau nei 60 proc. viso naudojamo kuro.