ELEKTROSTATINIS FILTRAS

Elektrostatinis filtras (toliau – ESF) skirtas degimo produktams, susidariusiems biokuro deginimo pakuroje ir didžiąją dalį šilumos energijos perdavusiems katile, valyti dėl juose esančių kietųjų dalelių.

Atsižvelgiant į dūmuose esančių dalelių kiekį ir reikalaujamo išvalymo laipsnį, ESF gali būti vieno arba dviejų laukų, o išskirtiniais atvejais gali reikėti ir trijų laukų filtro. Filtro konstrukcija ir laukų skaičius nustatomas individualiai kiekvienam projektui, atsižvelgiant į dūmų srautą, naudojamo kuro sudėtį, kietųjų dalelių kiekį prieš filtrą ir reikalaujamą kietųjų dalelių kiekį už filtro.

ESF yra įrengiamas su visiškai automatizuota valdymo sistema.

Pelenai iš ESF gali būti šalinami dviem būdais: dugno grandiklių sistema arba naudojant kūgio tipo pelenų bunkerius. Pirmuoju atveju ESF viduje yra įrengiama dugno grandiklių sistema, valdoma hidrauliškai. Pelenai sustumiami į filtro dugno pradžioje esantį sraigtinį transporterį, kuris pelenus perstumia į transporterio centre esantį dozatorių. Antruoju atveju ESF dugnas yra ne plokščias, o sudarytas iš kelių kūgio tipo pelenų bunkerių, apačioje tarpusavyje sujungtų sraigtiniu transporteriu.

Privalumai
Specifikacija
Slėgis filtro viduje
± 2500 Pa
Projektinė temperatūra
350 °C
Dūmų greitis filtro viduje
~1,0 m/s
Aerodinaminis pasipriešinimas
200–300 Pa

Kietųjų dalelių kiekis už ESF
20–50 mg/Nm³
  • Aukštas dūmų išvalymo lygis, atitinkantis griežčiausius reikalavimus.
  • Galimybė deginti blogos kokybės kurą, kai lieka daug pelenų.
  • Aiški tiekimo apimtis ir patikrinti sprendimai bei įranga.
  • Nesudėtinga priežiūra.
Vytis Keserauskas
+370 620 43362
vytis.keserauskas@axis.lt
Siųsti užklausą