KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ

  • 26 MWh
  • Kaunas, Lietuva
  • 2018 kovo 24
Pagrindinė įranga
  • Kuro sandėlis – antžeminis su judančiomis platformomis
  • Kuro deginimo sistema – „Saxlund“ ardyno pakura su vandens vamzdžių garo katilu
  • Papildomos šilumos generavimo įrenginys – dūmų kondensacinis ekonomaizeris (DKE)
  • Papildomos šilumos generavimo įrenginys – dūmų kondensacinis ekonomaizeris (DKE)
  • .

Šios elektrinės paskirtis – tiekti šilumą Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklui ir gaminti „žalią“ elektros energiją 8059 val. per metus.

NEDIDELĖ TARŠA. 
Uždaras automatinis biokuro sandėlis su judančiomis grindimis užtikrina mažą dulkėtumą teritorijoje.

APSAUGA NUO UŽKALKĖJIMO. Cheminio vandens paruošimo sistema (dvi po 3 m3/h našumo linijos su bendra rezervine 7 m3 paruošto vandens talpa) užtikrina optimalų garo katilo darbą ir apsaugo jį nuo užkalkėjimo.

EKONOMIŠKUMAS. Turbogeneratorius gamina „žalią“ elektros energiją, leidžiančią mažinti elektros kainas savo reikmėms ir šilumos kainą miesto šilumos ir karšto vandens vartotojams.

PAPILDOMOS ŠILUMOS GENERAVIMAS. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris surenka likutinę šilumą iš dūmų, kuri paskui yra tiekiama į centralizuotą šilumos tinklą.

PATOGUS UTILIZAVIMAS. Dėl multiciklonų efektyvumo ir dūmų kondensacinio ekonomaizerio papildomos kondensato valymo įrangos, palaikant tinkamą pH lygį, perteklinis kondensatas yra pašalinamas tiesiai į nuotekas.