Automatizuoti šilumos punktai

Automatizuoti šilumos punktai yra integruotos šildymo sistemos vidinė dalis. Sistema skirta efektyviam šiluminės energijos reguliavimui, atsižvelgiant į lauko temperatūrą ir vartotojų poreikius. Siūlomi automatizuoti šilumos mazgai gali būti montuojami:

 • gyvenamuosiuose namuose;
 • visuomeninės paskirties pastatuose;
 • gamybinės paskirties pastatuose.

Siūlome automatizuotus šilumos punktus, skirtus ir mažiems gyvenamiesiems pastatams. Tai nedideli šilumos punktų moduliai, naudojami efektyviam šiluminės energijos reguliavimui, priklausomai nuo lauko temperatūros ir vartotojo poreikių individualiuose namuose ar mažuose, kelių butų pastatuose. Šie šilumos punktai yra puikus sprendimas vietose, kuriose trūksta erdvės ar nėra galimybės įsirengti atskiros erdvės automatizuotam šilumos punkto moduliui.

Visais šilumos mazgo įrengimo bei kitais susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į nurodytą kontaktinį asmenį.

Privalumai
 • Vartotojo norimos oro temperatūros palaikymas, priklausomai nuo lauko oro temperatūros svyravimų, reguliuojant šilumnešio temperatūrą.
 • Automatinis (programinis) patalpų oro temperatūros sumažinimas nakties ar nedarbo dienomis iki vartotojo pageidaujamos  temperatūros.
 • Vartotojo norimo šilumos vartojimo režimo užtikrinimas nepriklausomai nuo šilumos tiekėjo temperatūrinio grafiko.
 • Šilumos punkto apsauga nuo užšalimo.
 • Cirkuliacinių siurblių valdymas, technologinis reguliavimo prietaisų įjungimas ne šildymo sezono metu.
 • Kiekvienas šilumos mazgas pagal poreikį gali būti susiejamas su telemetrijos sistemomis, paprastesniam mazgo duomenų nuskaitymui ir valdymui nuotoliniu būdu.
 • Automatizuotas šilumos punktas gaminamas pagal konkrečias šilumos tiekėjo naudojamas jungimo schemas.
 • Kontūrų valdymas: šildymas, karšto vandens ruošimas, vėdinimas.
Mindaugas Barkauskas
+370 656 70057
mindaugas.barkauskas@axioma.eu
Siųsti užklausą