Biokuro kogeneracinės elektrinės XILO CHP

Pagrindinė įranga:

 • Biokuro pakura.
 • Garo katilas.
 • Garo turbina su generatoriumi.
 • Elektrostatinis filtras.
 • Kondensacinis ekonomaizeris.
 • Dūmų šalinimo kanalai ir kaminas.
 • Pelenų šalinimo sistema.
 • Elektros ir automatikos įrenginiai.
 • Vandens paruošimo sistema su daeratoriumi.
 • Vandens ir garų vamzdynai.
 • Biokuro sandėliavimo ir transportavimo sistema.


Veikimo principas: 
Standartizuotos biokuro elektrinės veikia kogeneracijos principu. Kogeneracija – tai procesas, kai gaminama ir šilumos, ir elektros energija. Kogeneracinėje elektrinėje deginamo biokuro šilumos energija panaudojama vandens garinimo procesui.

Susidaręs garas tiekiamas į garo turbiną, kuri suka elektros generatorių ir gamina elektros energiją. Vėliau šis garas iš turbinos patenka į kondensatorių, kuriame kondensuojasi ir šilumos energiją perduoda termofikaciniam vandeniui. Garas grąžinamas atgal į katilą ir ciklas kartojamas. Papildoma šilumos energija gaminama dūmų kondensaciniame ekonomaizeryje ir taip pat perduodama termofikaciniam vandeniui.

Privalumai
Specifikacija
XILO CHP 2.5
Elektrinė galia 1–2,5 MWe Šiluminė galia 12 MWh
XILO CHP 5.0
Elektrinė galia 1,5–5 MWe Šiluminė galia 20 MWh
XILO CHP 10.0
Elektrinė galia 3–10 MWe Šiluminė galia 40 MWh
XILO CHP 20.0
Elektrinė galia 4–20 MWe Šiluminė galia 70 MWh

 • Greitas projekto įgyvendinimas minimaliomis sąnaudomis.
 • Patikimi standartizuoti sprendimai užtikrina greitesnį ir paprastesnį projekto įgyvendinimą.
 • Užtikrinami projekte nustatyti garantiniai įrangos energijos parametrai.
 • Aukštas efektyvumo lygis: ≥ 8000 darbo valandų per metus.
 • Aukšti aplinkosaugos rodikliai: kietos dalelės ≤ 100 mg/Nm³.
 • Galimybė deginti žemos kokybės medienos kurą ir durpes.
 • Aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.
Vytis Keserauskas
+370 620 43362
vytis.keserauskas@axis.lt
Siųsti užklausą