Garo gamybos katilinės XILO HEAT

Pagrindinė įranga: 

 • Kuro sandėliavimo ir tiekimo į pakurą ūkis.
 • Pakura.
 • Katilas.
 • Degimo produktų valymo sistema.
 • Vandens paruošimo ūkis ir deaeratorius.
 • Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (jeigu yra galimybė).
 • Pelenų šalinimo sistema.
 • Kaminas.
 • Valdymo sistema.

Garo katilinėse pagaminamas garas gali būti naudojamas tiek šildyti, tiek ir technologiniams procesams palaikyti pramoniniuose objektuose ar termofikacinėse elektrinėse.

Privalumai
Specifikacija
Galima pakuros (katilo) galia
1–75 t/h
Apkrovos diapazonas
30–100 %
Garo temperatūra
iki 500 ºc
Bendras katilinės naudingo veikimo koeficientas pagal kurą
106 %

Nox (už katilo, kai azoto dalis kure iki 0,5)
< 400 mg/nm3
Co (už katilo)
< 200 mg/nm3
Kietosios dalelės (į kaminą)
< 50 mg/nm3
 • Patikimi standartizuoti sprendimai užtikrina greitesnį ir paprastesnį projekto įgyvendinimą.
 • Visiškai automatizuota sistema garantuoja stabilius parametrus.
 • Aukštas efektyvumo lygis: ≥ 8000 darbo valandų per metus.
 • Statomi įrenginiai atitinka aukščiausius aplinkosaugos reikalavimus.
 • Aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.
Vytis Keserauskas
+370 620 43362
vytis.keserauskas@axis.lt
Siųsti užklausą