FAQ

Jakie rodzaje paliwa można stosować w kotłowniach i elektrowniach na biopaliwo?

W kotłowniach i elektrowniach na biopaliwo można spalać mieszankę rozdrobnionego drewna z korą, trocinami, torfem, słomą, odpadami z wyrębów lasów, ligniną itp.

 

Jaka jest średnia wydajność kotłowni?

Bez ekonomizera kondensacyjnego dymu średnia wydajność kotłowni wynosi ok. 87%; po zainstalowaniu ekonomizera kondensacyjnego dymu — w zależności od wilgotności paliwa i temperatury powrotnej sieci ciepłowniczej — wydajność kotłowni może wzrosnąć średnio do 110%.

 

Czy kotłownie na biopaliwo nie zanieczyszczają środowiska?

Kotłownie na biopaliwo, jak i inne obiekty przemysłowe, emitują do środowiska CO2, CO, NOx, SO2 czy cząstki stałe, jednak wszystkie kotłownie AB „Axis Industries” są budowane zgodne z wszelkimi stosowanymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Co to jest ekonomizer kondensacyjny dymu?

Ekonomizer kondensacyjny dymu to jedno z podstawowych urządzeń we współczesnej kotłowni, w którym dym jest ochładzany do wartości poniżej temperatury punktu rosy, dlatego podczas spalania wilgotnego paliwa energia zużyta do odparowania wilgoci w tym urządzeniu jest regenerowana poprzez kondensację pary wodnej znajdującej się w dymie. To pozwala zwiększyć efektywność pracy kotłowni o 20–35%.

 

W jaki sposób ocenić ilość zużytego paliwa?

Ilość zużytego paliwa najdokładniej można ocenić, instalując 60-tonową wagę samochodową, prowadząc stałą księgowość dowożonego paliwa do kotłowni i przeprowadzając analizy jakości próbek paliwa w laboratorium.

 

W jaki sposób jest obliczana wydajność elektrowni na biopaliwo?

Wydajność elektrowni na biopaliwo jest obliczana poprzez dodanie wszystkich nakładów wyprodukowanej energii (energia elektryczna, energia cieplna, otrzymana w turbinie kondensatora i ekonomizerze kondensacyjnym dymu) i podzielenie przez zużytą energię pochodzącą z biopaliwa.

 

W jaki sposób jest oczyszczany dym?

Cząstki stałe z dymu mogą być czyszczone za pomocą multicyklonu, filtra elektrostatycznego lub filtra rękawowego. Jeżeli istnieje taka potrzeba, do zmniejszenia tlenków azotu stosuje się system SNCR (selekcyjna niekatalityczna redukcja). Ilość innych zanieczyszczeń można kontrolować poprzez regulację paleniska i ustawienie nieprzekraczalnych wartości granicznych.