Zrealizowane projekty

W dziedzinie energetyki i biopaliw pracujemy już od 20 lat, w tym czasie zrealizowaliśmy ponad 200 projektów na Litwie i zagranicą. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi!

ELEKTROWNIA KOGENERACYJNA W KOWNIE
Kowno, Litwa 26 MWh
Sprawdź projekt
KOTŁOWNIA GRZEWCZA NA TERMOOLEJ „NEOGROUP”
Kłajpeda, Litwa 20 MW
Sprawdź projekt
Elektrociepłownia „Väo reservkatlamaja CHP”
Tallin, Estonia 21 MWel/67 MWh
Sprawdź projekt
Kotłownia z podgrzewaniem wody „Ekopartneris”
Kowno, Litwa 17,5 MW
Sprawdź projekt