Ciepłownie termoolejowe

Wyposażenie podstawowe:

 • System składowania i transportowania paliwa do paleniska.
 • Palenisko.
 • Kocioł.
 • System oczyszczania spalin.
 • Kondensacyjny ekonomizer spalin (w miarę potrzeb).
 • System usuwania popiołu.
 • Komin.
 • System sterowania.

W ciepłowniach termoolejowych jako nośnik ciepła używany jest olej termalny, co umożliwia uzyskanie wysokiej temperatury bez użycia pary wodnej i wysokiego ciśnienia.

Zalety
Specyfikacja
Zakres mocy paleniska (kotła)
1–20 MWt
Zakres obciążenia
30–100 %
Temperatura oleju termalnego
do 350 oC
Ogólny współczynnik sprawności kotła w zależności od rodzaju paliwa
> 80 %

Stężenie NOx (za kotłem, przy zawartości azotu w paliwie do 0,5 %)
< 400 mg/Nm3
Stężenie CO (za kotłem)
< 200 mg/Nm3
Stężenie pyłów (cząsteczki stałe) w gazach kominowych
< 50 mg/Nm3
 • Temperatura do 350 °C przy niskim ciśnieniu roboczym (do 10 bar).
 • Gwarancja stabilności parametrów przez zastosowanie w pełni zautomatyzowanego systemu sterowania.
 • Zgodność budowanych instalacji z najwyższymi wymaganiami ekologicznymi.
 • Łatwość eksploatacji i napraw.
Vytis Keserauskas
+370 620 43362
vytis.keserauskas@axis.lt
Wysłać prośbę